Ngành điện mùa nóng TQ lại thiếu điện

Tiêu thụ điện toàn cầu tăng Sóng Điện cuối năm cio051021siegelinflation1124996754web1-1623507316_600x400