Ngành hàng không liệu có hồi phục

Nay HVN có một phiên khá là mạnh ,cùng với việc áp giá sàn máy bay liệu HVN sẽ hồi phục về mốc kháng cự cũ khoogn các bác

7 Likes

Đua thôi bác

1 Likes

chắc lên vùng kháng cự 26 27 cũ nhỉ bác

6 Likes

Ngắn hạn chắc trần vài phiên. Trung hạn thì ok . E chơi Ast ko chơi hvn

1 Likes

Đó ngành hàng không đang sideway rồi nếu có đợt giảm tiếp thì xem xét bắt hay không ,trong khi rất nhiều mã tiềm năng sắp tới
bác nào quan tâm qua đây :https://bitly.com.vn/ksaq93

6 Likes