Ngành hóa chất - Triển vọng ngành Hóa Chất Q4.2022-2023

Điểm nhấn đầu tư

BSC chia các mã cổ phiếu Hóa chất thành hai nhóm theo kênh phân phối:

  • Nhóm 1: B2B (hóa chất cơ bản, phân phối cho doanh nghiệp).
  • Nhóm 2: B2C (sản phẩm phân phối đến người tiêu dùng cuối).

Cập nhật kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022:

  • Các doanh nghiệp hóa chất cơ bản được hưởng lợi lớn nhờ giá cả hàng hóa trên thế giới tăng cao so với cùng kỳ (i) Nhu cầu cao do hoạt động sản xuất tiếp tục hồi phục sau dịch (ii) Nguồn cung bị thắt chặt do chiến tranh Nga – Ukraine.
  • Trái với các doanh nghiệp hóa chất cơ bản được hưởng lợi từ giá cả hàng hóa tăng, nhóm 2 bị ảnh hưởng một phần do giá cả hàng hóa tăng cao do đây là nguyên liệu đầu vào sản xuất.

Triển vọng hoạt động kinh doanh 4 tháng cuối năm 2022:

  • BSC duy trì quan điểm KHẢ QUAN đối với năm 2022 nhờ mặt bằng giá bán vẫn tăng cao so với cùng kỳ mặc dù kết quả kinh doanh có thể giảm so với 6 tháng đầu năm.
  • BSC nhận thấy rằng triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp Hóa chất phụ thuộc nhiều vào biến động của giá cả hàng hóa trong thời gian tới. Mặc dù các loại hàng hóa đều đã trải qua một giai đoạn điều chỉnh, BSC cho rằng hầu hết các loại hóa chất đã thiết lập một mặt bằng giá mới cao và sẽ rất khó có thể giảm tiếp trong thời gian, đặc biệt khi quý cuối năm là mùa tiêu thụ chính. Đồng thời, (i) chiến tranh Nga – Ukraine và (ii) Trung Quốc tiếp tục thi hành chính sách Zero - Covid vẫn là hai yếu tố bất định tiếp tục làm thắt chặt nguồn cung.

Triển vọng kinh doanh năm 2023: BSC giữ quan điểm Trung lập đối với ngành Hóa chất trong năm 2023 do mức nền giá bán cao của năm 2022. Trong bối cảnh giá cả hóa chất chưa có động lực rõ ràng để có thể vượt vùng giá đỉnh của năm 2022, động lực tăng trưởng sẽ đến từ (i) cắt giảm chi phí sản xuất (phát triển theo chiều dọc) hoặc (ii) mở rộng đầu tư các sản phẩm truyền thống và mới (phát triển theo chiều ngang). Tuy nhiên, BSC nhận thấy các doanh nghiệp hóa chất tư nhân sẽ có nhiều lợi thế hơn doanh nghiệp nhà nước trong việc mở rộng đầu tư phát triển.

BSC khuyến nghị KHẢ QUAN đối với ngành Hóa chất năm 2022 và khuyến nghị MUA đối với DGC và KHẢ QUAN đối với CSV.

Báo cáo chi tiết

tự doanh tay to vào hàng rồi ah

DGC - múc