Ngành nào hút tiền khi thị trường phân hoá?

:white_check_mark: :white_check_mark: ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - TÀU LƯỢN TRONG PHIÊN - THỊ TRƯỜNG BẮT ĐẦU PHÂN HÓA - NGÀNH NÀO SẼ HÚT TIỀN ?

  • Chứng khoán cùng MTT Team là nơi chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm đầu tư cùng những nhận định xung quanh Thị trường chứng khoán Việt Nam.
  • Nội dung chính:
  • Nhận định phiên giao dịch ngày 14/06
  • Đánh giá lực cầu, xu hướng dòng tiền
  • Triển vọng tăng điểm của thị trường
  • Phân tích chi tiết hành động của BIGBOYS
  • Đánh giá chi tiết nhóm các nhóm cổ phiếu
  • Đánh giá tác động của đáo hạn phái sinh
  • Phân tích việc cơ cấu quỹ
  • Nhận định trước của họp của FED

Vẫn “Bằng chứng thép” nhỉ