Ngành than còn mỗi người khổng lồ MVB doanh thu than 5000 tỷ / năm giá chưa tăng. Giá vẫn dưới giá trị thật khá xa

Ngon đấy nhỉ

3 Likes

Than tím hết rồi

người khổng lồ chưa tăng

than lại trần

Hàng khủng

than trần hết cả

doanh thu 5000 tỷ. Than tăng 370% thì lãi 10.000 tỷ/ vốn 1.000 tỷ mất