Ngô Phái Sinh - liệu giá có tiếp tục giảm?


Thị trường ngô năm 2024 đang có những điểm tương đồng với các năm trước, đặc biệt là năm 2014, khi mức giá và xu hướng giá rất giống nhau. Năm 2014, giá ngô đã giảm xuống còn 3,18 USD/giạ. Trong ngắn hạn, có khả năng thị trường sẽ gặp khó khăn và có thể sẽ trải qua vài tháng đầy khó khăn. Tuy nhiên, về lâu dài, giá thấp sẽ giúp tăng nhu cầu và có thể dẫn đến giá cao hơn trong vòng 6-9 tháng tới.

Giá ngô đang giảm xuống vùng hỗ trợ đã từng tồn tại từ năm 2014- 2020. Trong những năm trước trong khoảng giá đó, giá ngô thường tìm thấy mức hỗ trợ quanh mức 3,18 USD/giạ. Liệu đây có phải là trường hợp kháng cự cũ trở thành hỗ trợ mới ? (Kháng cự trước thời kỳ bùng nổ ethanol đã trở thành hỗ trợ trong giai đoạn 2014-2020)

Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2024 đang ở vùng hỗ trợ mạnh 17 năm và ở mức quá bán. Dự báo đáy của thị trường có thể hình thành trong tháng 7. Sau khi hình thành đáy, mức kháng cự 4.5 USD/giạ là mục tiêu hướng đến.

Tín hiệu mua kỹ thuật ngắn hạn được kích hoạt khi giá đóng cửa tuần trước vượt qua vùng hỗ trợ 4.12 USD/giạ, và mục tiêu ngắn hạn là 4.25 USD/giạ.

Việc sản lượng ngô giảm ở những nước xuất khẩu chính như Brazil, Nga và Ukraine sẽ là cơ hội để Hoa Kỳ tăng cường xuất khẩu do nhu cầu toàn cầu vẫn cao.

USDA đã giảm dự trữ ngô vụ cũ để phản ánh chính xác hơn sản lượng ngô thực tế năm ngoái. Ngoài ra, dự báo vào tháng 9, USDA sẽ tiếp tục giảm dự trữ ngô vụ cũ khi các dữ liệu mới được cập nhật, đồng thời nhu cầu xuất khẩu ngô cũng tiếp tục gia tăng. Hoa Kỳ có thể sẽ giảm diện tích thu hoạch ngô (khoảng 500,000 mẫu Anh) vào mùa thu năm nay, do nông dân đang điều chỉnh chiến lược trồng trọt dựa trên điều kiện thị trường và dự báo năng suất.

Dự báo USDA sẽ tăng năng suất ngô từ mức hiện tại 181 giạ/mẫu Anh lên khoảng 184 giạ/mẫu Anh do mùa thụ phấn thuận lợi, mặc dù cơ quan này thường có xu hướng thận trọng trong các dự báo của họ.

Dự báo tồn kho cuối kỳ của Ngô sẽ không thay đổi nhiều so với mức hiện tại, dao động từ 2 tỷ đến 2.2 tỷ giạ. Hiện tại, giá ngô được cho là đang bị định giá thấp hơn so với kỳ vọng về tồn kho cuối kỳ vào thời điểm tháng 9.

Việc hạn hán xảy ra ở Nga, Ukraine và Brazil trong khi ngô đang vào giai đoạn thụ phấn, cùng với các điều kiện hạn hán theo chu kỳ Gleissberg, đang làm gia tăng khả năng xảy ra có một đợt tăng giá ngô.

Nông dân và các nhà giao dịch nên cẩn trọng khi bán ngô vào thời điểm hiện tại, và nên chờ đợi cơ hội tốt hơn để bán khi thị trường có dấu hiệu phục hồi. Đặc biệt, nếu giá ngô trên thị trường cơ sở có xu hướng cao hơn so với giá ngô trên thị trường tương lai, cần tận dụng cơ hội này để thiết lập giá bán trên thị trường hàng vật chất và chuẩn bị cho những đợt tăng giá trên thị trường tương lai