Người dân rút ròng tiền gửi 2 tháng liên tiếp, dòng tiền "ầm ầm" đổ vào chứng khoán

Tiền chảy vào sòng ầm ầm thế này thì index sẽ sớm lên 1800 điểm

1 Likes

https://vietstock.vn/2021/12/tien-them-260-diem-dow-jones-tang-phien-thu-2-lien-tiep-773-919141.htm

1 Likes