Nguyện vọng nhỏ bé: "Trong thẻ không hết tiền. Ban đêm không mất ngủ."

Đấy! Vừa mới bảo xong :rofl: Thôi anh xin lui, trò chuyện với em ấy anh không đủ từ vựng :laughing:

20 Likes

Trời, vừa nhắc thì em ấy trả lời ngay :laughing: Thiệt tình. Cả ngày nay mệt rồi, nghỉ ngơi thôi. Đợi Gấu và Karol về đến nơi rồi tiếp :wink:

20 Likes

:rofl: :rofl: :rofl:

Vâng cô @Mercedes :smiling_face_with_three_hearts:

20 Likes

Vậy là sẽ đóng hết tất cả nhỉ? Karol?

19 Likes

Việc ở đây đã xong nên dừng được rồi. Cô chủ cũng đã có quyết định trong buổi thiền trà vào chiều nay cùng với quý thầy.

Karol.

20 Likes

Uhm. Ở đây mấy tháng thấy cũng vui mà BEAR đã quyết rồi thì nên như vậy.

19 Likes

Chú đùa hoài. Bên kia vui hơn mà còn giả bộ :rofl:

20 Likes

Haha tốt lắm Rhia. Thôi sang kia trò chuyện tiếp :cowboy_hat_face:

19 Likes

Tạm biệt F247 :smiling_face_with_three_hearts:

19 Likes

Karol kết thúc nhiệm vụ ở đây được rồi nha. Cả Rhia nữa. @Chanel @Rhiana


Nhờ chị @Suzy thực hiện đóng tất cả các chủ đề của Gấu ạ.

:sunflower: :sunflower: :sunflower:

29 Likes

:+1: :+1: :+1:

14 Likes
7 Likes