Nhà đầu tư Mỹ vẫn đẩy mạnh gom cổ phiếu năng lương khi thị trường sụt giảm. Ở Việt Nam mã năng lượng nào đáng đầu tư?

Hiệu xuất sinh lòi số 1 trong suốt 10 năm qua và tương lai sắp tới cổ phiêu TV2- Ctcp tư vấn và xây dựng điện 2 doanh nghiệp đầu ngành năng lương tại Vệt Nam hiện tại vốn hóa vẫn rất nhỏ định giá quá rẻ. 10 năm trươc ăn 60 lần 10 năm sau ăn xxx lần. Tây ôm khư khư 13% cp. Định hướng năm 2025 kỷ niệm 40 năm thành lập TV2 doanh thu gấp 3 lần nam 2021.

1 Likes

Thôi nàm yên há miệng mà ăn thôi, có tiền xúc tiếp, nói nhiều làm gì bác

1 Likes

Năng lượng là nguồn sống mọi thưs

1 Likes

TV2 trung tâm vận hành điện tù xa lớn nhất việt nam thể hiện trình cao nhất việt nam

1 Likes

hid đc k nhi

Bác nghiên cứu theo gu từng nguòi, dài hạn quá ok

1 Likes

T thấy hiện taij ngắn trung dài hạn với TV2 đều ok

1 Likes

Gai đoạn này nên mua vì các nhà đầu tu đang sợ hãi giá cổ phiếu giam mạnh. Tham lam lúc nguoif khác sợ hãi . TV2 quá rẻ

1 Likes

hid