Nhà đầu tư tổ chức trong nước, tự doanh, khối ngoại bán ròng 80.000 tỷ: Họ đã mang tiền đi đâu?

Mang tiền ra ngoài chờ index lên 1600 quay lại mua ròng, 1 phiên 30k 40k tỷ sức mua , con số trên quá nhỏ để bàn tới

1 Likes