Nhận định phiên ngày 27, cách nhận biết 1 dòng cổ phiếu sắp chạy là...?