Nhận định thị trường 09/03/2021

Đừng chống lại xu hướng của thị trường
Thích nghi và kiếm lợi nhuận khi thị trường sideway

Dòng tiền bắt đầu có tín hiệu dịch chuyển sang dòng cổ phiếu bất động sản.

1 Likes

Nay 9.3 hạn/mốc TTg giao Bộ Tài chính có giải pháp chống nghẽn lệnh đơ bảng g/d CK sàn Hose!

  • Mở thấp, đè +đạp trụ kéo Index lùi sâu : 1150p … Ngó tốt đó.

    • Ba sàn khớp vượt 1,1 k tỉ đồng.

Sớm test lại 1160p thôi!

  • Chiêu gạt bán giá đổ sâu; test lực mua + vẽ đuôi nến … đảo chiều tăng tốt HAMMER …

** Ba sàn khớp > 5,85 k tỉ đồng.

Dò low sáng lượt 2. Ok với mốc 1150p Index.

  • Ba sàn khớp > 9,4k tỉ đồng

Mốc 1160 có đỡ. Hose lại thấy bảng nhiễu ở nhiều cổ/mã “giá khớp” ko hợp.

  • Hose khớp 13,4 k tỉ đồng. HNX và Upcom đạt 2,66 k tỉ.
    Lượt trở lên, tới đây : ngó 1168,x nhé.

Hose đơ nặng. Bộ Tài chính nói gì chứ làm thinh sao hè … hè.

1.160,44(-7,83;-0,67%) 601 Tr 13.596 Tỷ

181 / 15 55 / 24 274 / 7 L.Tục.

Hôm nay btc sẽ có câu trả lời, coi có tạo niềm tin trở lại cho ndt ko, hiện tại dù câu trả lời có thế nào thì vấn đề nghẽ sẽ ko thể giải quyết 1 sớm 1 chiều đc. kkk

cùng view anh