Nhận định thị trường 10.1.2022 - 14.1.2022

:white_check_mark:Tổng kết thị trường tuần đầu 2022
:white_check_mark:BĐS sẽ bị bán tháo ?
:white_check_mark:Thị trường cận Tết : Rủi ro và Cơ hội
:pushpin:Ai muốn có những mã tốt có thể tham gia room mình hỗ trợ nhé:
:pushpin:ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG https://bitly.com.vn/g9aema
:pushpin:Liên hệ : 0938057538 Mr. Nguyễn Tài