Nhận định thị trường | 22.2.2022 | Đầu tuần rực rỡ

:white_check_mark:BĐS vào sóng lớn
:white_check_mark:Thị trường đón dòng tiền “KHỦNG”
:white_check_mark:Phân tích : BĐS - CHỨNG - BANK - ĐẦU TƯ CÔNG
:pushpin:Ai muốn có những mã tốt tham gia room mình hỗ trợ nhé:
:pushpin:ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG : https://bitly.com.vn/qtses8
:pushpin:Liên hệ : 0938057538 Mr. Nguyễn Tài

BDS có CII LDG SCR là đang hót ae vào mạnh nhé