Nhận định thị trường 25/03/2021

VNI GIẢM ĐIỂM, GIŨ BỎ
NÊN BÁN, NÊN MUA, THỊ TRƯỜNG CÓ CÒN GIẢM ĐIỂM
MẪU HÌNH CHO THỊ TRƯỜNG VÀ CỔ PHIẾU TRONG THỜI GIẢN TỚI?
TẤT CẢ CÓ TRONG VIDEO CỦA TTN STOCK:

LINK THAM GIA ROOM CỘNG ĐỒNG:

:camera:CHỨNG KHOÁN VPS HỖ TRỢ MỞ TÀI KHOẢN ONLINE MIỄN PHÍ VÀ PHÍ GIAO DỊCH CƠ SỞ 0%, LÃI SUẤT MARGIN 6.8%/NĂM
:camera:LIÊN HỆ:
■■■■/Tel 0966925198 - Trần Trung Nguyên Chứng khoán VPS - TVDT 26