Nhận định thị trường | 26.1.2022

:white_check_mark:Thị trường đảo chiều kịch tính
:white_check_mark:VNINDEX +39đ , VN30 +44đ
:white_check_mark:Phân tích sóng: BANK và BĐS
:white_check_mark:Thị trường sẽ ra sao về gần cuối năm ?
:pushpin:Ai muốn có những mã tốt tham gia room mình hỗ trợ nhé:
:pushpin:ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG : https://bitly.com.vn/vssjyj
:pushpin:Liên hệ : 0938057538 Mr. Tài