Nhận định thị trường 27/9 -1/10: Xu hướng tăng vẫn được duy trì, tâm điểm: MBB,OCB,TPB,SCR,HDG,VHM

Xem chi tiết