Nhận định thị trường 30/03/2021

, ,

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 30/03

MỚI BÁN THỨ 6, THỨ 2 SAO DÁM MUA LẠI

THỊ TRƯỜNG TĂNG TRONG NGHI NGỜ

ĐIỀU GÌ CẦN LƯU Ý Ở THỊ TRƯỜNG HIỆN TẠI

https://youtu.be/TDKJMEyflrE

LINK THAM GIA ROOM CỘNG ĐỒNG:

https://■■■■.me/g/mboorh314

📷CHỨNG KHOÁN VPS HỖ TRỢ MỞ TÀI KHOẢN ONLINE MIỄN PHÍ VÀ PHÍ GIAO DỊCH CƠ SỞ 0%, LÃI SUẤT MARGIN 6.8%/NĂM

📷LIÊN HỆ:

■■■■/Tel 0966925198 - Trần Trung Nguyên Chứng khoán VPS - TVDT 26