Nhận định thị trường 31/03/2021

,

MƯỢN STB NÓI VỀ THỊ TRƯỜNG
CỔ PHIẾU CÓ PHIÊN GIAO DỊCH THANH KHOẢN KỶ LỤC
VNINDEX CŨNG CÓ THỂ CÓ 1 PHIÊN GIÁ TRỊ GIAO DỊCH KỶ LỤC KHOẢNG 30K TỶ ???