Nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam 4/10/2021

BẢN TIN SÁNG 4/10/2021
:pushpin: DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
Thị trường trong nước giảm điểm trở lại khi thị trường thế giới biến động cùng với bối cảnh nhóm cổ phiếu trụ cột như ngân hàng, chứng khoán,… cản trở thị trường trong phiên cuối tuần trước. Thanh khoản tăng thêm khi tiến về ngưỡng hỗ trợ 1.330 điểm. Trong khi đó, khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng.
Thanh khoản khớp lệnh trên sàn HSX phiên này đạt 18.194 tỷ đồng, tăng 38% so với phiên liền trước.
Một phiên cuốn theo chiều gió, các thị trường chứng khoán toàn cầu đều biến động chứ không riêng gì Việt Nam trong phiên cuối tuần. Nhìn nhận thị trường một cách khách quan thì thị trường trong nước tiếp tục đi ngang trong khi thông tin hỗ trợ trong nước cũng không có gì mới. Với bối cảnh trong và ngoài nước như hiện nay thì khả năng tạo sóng tăng mới là chưa rõ ràng trong khi thị trường có khả năng có thể sẽ tiếp tục nhịp sideway hẹp tích lũy trong khoảng từ 1.320-1.360 điểm. Vì vậy không cần phải vội vàng, cứ quan sát thị trường vượt qua vùng tích lũy rồi tính tiếp.
:pushpin: QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN
Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang. Đồng thời, thị trường có thể sẽ sớm kết thúc giai đoạn đi ngang trong một vài phiên tới. Điểm tích cực là dòng tiền có sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu cho thấy dòng tiền chưa có dấu hiệu rút ra khỏi thị trường mà chủ yếu dịch chuyển giữa các nhóm cổ phiếu. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn vẫn trong vùng bi quan và hồi phục nhẹ cho nên chiến lược phù hợp ngắn hạn là nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại.
:pushpin: Khuyến nghị mua/bán hàng ngày chi tiết đc khuyến nghị trong Room VIP.
:four_leaf_clover::four_leaf_clover: Room ■■■■: Nhóm: Phố Wall 1

1 Likes