- Nhận định thị trường: Có xảy ra đợt mua tập trung mới và hành động thế nào?

29/3/2021

  • Nhận định thị trường: Có xảy ra đợt mua tập trung mới và hành động thế nào?
  • Chứng quyền.
  • Phái sinh.
  • Quỹ đầu tư.

@Link xem lại live youtobe: 29/3/2021- Nhận định thị trường: Có xảy ra đợt mua tập trung mới của Robot 4.0 và hành động thế nào? - YouTube