Nhận định thị trường ngày 02/03

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 02/03:

VNINDEX có vượt 1200 ?

DÒNG CỔ PHIẾU DẪN SÓNG TIẾP THEO ?

THỊ TRƯỜNG 1200 CÓ QUAN TRỌNG BẰNG VIỆC CHỌN CỔ PHIẾU NÀO ?

LINK THAM GIA ROOM CỘNG ĐỒNG:

https://zalo.me/g/mboorh314

📷CHỨNG KHOÁN VPS HỖ TRỢ MỞ TÀI KHOẢN ONLINE MIỄN PHÍ VÀ PHÍ GIAO DỊCH CƠ SỞ 0%, LÃI SUẤT MARGIN 6.8%/NĂM

📷LIÊN HỆ:

Zalo/Tel 0966925198 - Trần Trung Nguyên Chứng khoán VPS - TVDT26