Nhận định thị trương ngày 18/05/2021

TT ngày 15/05/2021 tăng 4.37 điểm tương đương 0.35%, giá trị giao dịch đạt trên 22k tỷ VNĐ. Hiện tại thị trường đang giao dịch trong vùng tích luỹ 1261-1273 khả năng phiên chiều thứ 2 - thứ 3 tích luỹ để vượt 1273 để tăng lên vùng đỉnh 1286, nhưng ở đây vnindex đang có những vùng hỗ trợ 1238 (nếu chỉnh sâu) và vùng hỗ trợ tốt 1245-1252. Chiến lược là mua những mã có vùng hỗ trợ tốt và vẫn tập trung cho những mã trong dòng chứng khoán, BĐS, dầu khí.Ai có đầy đủ rồi thì chờ canh chốt khi tiến về gần vùng giá 1300.
■■■■: 0902.986.119

tks bẹn

1 Likes