Nhận định thị trường ngày 22.4 | Xuất hiện những tín hiệu tạo đáy | Trần Nhàn

Thanh khoản phiên hôm nay đã có sự cải thiện khá tốt lực bắt đáy bắt đầu đã có tín hiệu tham gia thị trường. Dòng bất động sản, xây dựng, dầu khí…vẫn bị đạp không thương tiếc, trong khi đó chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng… có vẻ đã “cầm được máu” và có lực mua khá tốt , Chi tiết mời các bạn xem video!

Ms Nhàn 0969849209