Nhận định thị trường ngày 4-5: dịch covic bùng phát - vni diễn biến như thế nào?

🔥NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 4-5:

  • Dịch Covic bùng phát trở lại!

  • VNI sau lễ sẽ có những biến động gì?

  • NĐT nên hành động như thế nào? Danh mục cổ phiếu đáng chú ý?


*Lưu ý đây chỉ là kết quả tham khảo, theo quan điểm cá nhân của tôi. Không có bất kỳ khuyến nghị mua bán thao túng cổ phiếu trong video này.

🌟Link youtube nhận định thị trường: https://youtu.be/DoTfGdjPwaM

*Hỗ trợ mở tài khoản và tư vấn đầu tư

Trần Tấn Phát - TVĐT 15_HCM

#nhandinhthitruong #dautuhieuqua