Nhận định thị trường nhanh cho giai đoạn tới

Video nhận định về thị trường giai đoạn sau Tết
Điểm qua một số cổ phiếu tiềm năng

Để chuẩn bị cho năm mới Nhâm Dần 2022 Team SFI đã chuẩn bị sẵn các danh mục đầu tư cũng như các công cụ hỗ trợ NĐT trong giao dịch
Ngoài ra: Để nhận được tư vấn tốt nhất, xin mời NĐT liên hệ 0973732461 để vào các nhóm khách hàng để được hỗ trợ giao dịch tốt hơn
https://forms.gle/RxF9bzyNM1wNvmhn6