Nhận định thị trường phiên 5-5: vn30 tăng mạnh - dòng nào sẽ tiếp tục dẫn sóng sau bank-thép?

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 5-5:

  • VN30 tăng mạnh!

  • Dòng nào sẽ dẫn sóng tiếp theo khi bank-thép đã tăng mạnh?

  • Chiến lượt nào cho những cổ phiếu đang bị kẹt: HBC, HVN, VGI, VNM?


*Lưu ý đây chỉ là kết quả tham khảo, theo quan điểm cá nhân của tôi. Không có bất kỳ khuyến nghị mua bán thao túng cổ phiếu trong video này.

Link youtube nhận định thị trường: https://youtu.be/DEwSuNG4Aq0

*Hỗ trợ mở tài khoản và tư vấn đầu tư

Trần Tấn Phát - TVĐT 15_HCM

#nhandinhthitruong

#dautuhieuqua