Nhận định thị trường phiên 7-5: áp lực chốt đỉnh - rủi ro hay cơ hội?

💥NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 7-5:

  • Áp lực chốt lời quanh vùng đỉnh !

  • Rủi ro hay cơ hội đang chờ phía trước?

  • Chiến lượt đầu tư cho giai đoạn tiếp theo như thế nào?


*Lưu ý đây chỉ là kết quả tham khảo, theo quan điểm cá nhân của tôi. Không có bất kỳ khuyến nghị mua bán thao túng cổ phiếu trong video này.

🌟Link youtube nhận định thị trường: https://youtu.be/6JnqhxjYkPk

*Hỗ trợ mở tài khoản và tư vấn đầu tư

Trần Tấn Phát - TVĐT 15_HCM