Nhận định thị trường tuần mới 29/3 – 2/4

NHẬN ĐỊNH NGÀY 29-3
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN MỚI 29/3 – 2/4

-Thị trường biến động, tạo đáy ngắn hạn ?

-Dòng cổ phiếu dẫn dắt ?

-Chiến lượt giao dịch ?

*Hỗ trợ mở tài khoản và tư vấn đầu tư

Trần Tấn Phát – TVĐT 15_HCM

1 Likes

NaK tui ké topic nỳ:

ATO break tầm 5p.

  • Dao động TT&Index bấm trước giờ : từ 1158p đến test 1170 điểm. Test kháng cự mốc 1165,7; 1169,5 sớm là tích cực đóa.

** Quan sát nhóm cổ biến động mạnh ngày T6 cuối tuần qua : SHB FLC và ART … Trụ và nhóm ngành tài chính dự sẽ tích cực cho TT&Index ngày nay đó.

Test HT 5p + …

  • Ba sàn khớp 2k tỉ đồng.

Vùng 1169,5-1170p trụ được cuối ngày nay : là cây nến xác nhận tăng … điểm cần thấy hay đã nói sau phiên T6 tuần rồi.

  • Ba sàn khớp 4k tỉ đồng. Bán íu rõ … nhé.

FLC CE. KL ngày dự khớp > 4x triệu.

Hose test 1170 nhiều lượt, khá OK rồi nhé.

  • Ba sàn khớp > 7k tỉ đồng.

Có tin tàu EVER đi ngang kênh đào C.E đã chịu xuôi dòng.
DK có thể ảnh hưởng bởi giá dầu đi xuống!
Chiều Index cửa lùi test 1162 khá rõ … đóa.