Nhận định thị trường tuần tới: 17/01/2022-21/01/2022

Nhận định thị trường tuần tới: 17/01/2022-21/01/2022

Xem video phân tích ở cuối bài viết để biết thêm chi tiết

Với chỉ số VNINDEX vẫn còn đang được hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu lớn như ngân hàng, cổ phiếu họ VIN, thép. Vì vậy về chỉ số hiện tại xu hướng còn giữ được. Hiện tại nền giá hỗ trợ với VNINDEX đã yếu nếu mất thì có khả năng bước vào xu hướng giảm trong trung hạn. Mốc quan sát với chỉ số VNINDEX khi < 1450 sẽ có khả năng hình thành lên xu hướng giảm.
Những nhóm cổ phiếu có chiều hướng tích cực: xây dựng, ngân hàng, thép, cổ phiếu họ VIN còn phần lớn các nhóm cổ phiếu khác đều đang cho xu hướng xấu đi và có khả năng sẽ chuyển sang trạng thái điều chỉnh trong trung hạn.
Vì vậy giai đoạn này ưu tiên hạ tỷ trọng và rút gọn danh mục đầu tư. Giai đoạn này có khá ít cơ hội đầu tư cổ phiếu.
Xem video phân tích để biết thêm chi tiết