Nhận định tuần tới - mua cho Q4

NHẬN ĐỊNH TUẦN TỚI - NHÀ ĐẦU TƯ MỚI CẦN LƯU Ý GÌ KHI ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN.

Ai đầu tư nghiêm túc tôi chỉ cho 2 mã để NHÂN TÀI KHOẢN:

  • NBB: ngày 3/11 chốt thưởng cp quỹ. Ai có 10k được tặng thêm 2.8k cp. Quỹ đất SẠCH lớn, dự án nhiều.

  • LTG: đầu ngành mà PE 7 trong khi ngành hàng thiết yếu PE 25