Nhận định về thị trường ngày 19/01/2022

,
  • Xét về mặt FA, dòng tiền suy yếu mạnh. lượng tiền trên sàn chủ yếu nđt bị kẹt ở nhóm bds và họ FLC. Cục máu đông sau 5 phiên sàn liên tục, hiện bull trap và cầm máu khó. Mức độ tăng nóng và nđt all in vào nhóm này chiếm tỷ lệ khá cao. Lượng tiền bên ngoài chủ yếu đến từ các tổ chức, quỹ mua vào, nđt cá nhân vẫn cẩn trọng trong giải ngân. Có sự dịch chuyển dòng tiền tham gia mua vào nhóm dầu khí, phân, thép nên cuối phiên giữ dc giá và xanh tím.
  • Xét về mặt TA, mốc 1435-1440 kiểm chứng 2 lần phiên qua, vùng hỗ trợ fibo khá cứng và hiện tại, index giữ được vùng này cuối phiên qua . kết nến quan là cây doji, khả năng 80% phiên nay sẽ có hồi nhẹ 10-20 điểm.

*** Khuyến nghị mọi người giải ngân nhóm thép, phân, cảng, hóa chất hôm qua vì cổ phiếu đã suy giảm 5-6 tháng và về vùng giá hấp dẫn. T+3 hàng về. Ad sẽ view tiếp. Mọi người phiên nay không nên mua mới và hạn chế bắt đáy nhóm bds.

1 Likes

Chúc mừng quý NĐT đã giải ngân GEX phiên hôm qua

chốt dxg t0

Trong phiên sáng đã mở long DXG