Nhận định VNINDEX 12/11/2021

  • Phiên qua thị trường dằn co mạnh từ đầu phiên đến cuối phiên, thể hiện rõ sự do dự của nhà đầu tư, tuy nhiên lực hấp thụ vẫn tốt kéo lên vào cuối phiên, thanh khoản mạnh. VN30 yếu quá, đang có lực đỡ quanh hỗ trợ MA20, phiên nay sẽ là phiên xác nhận xu hướng cho VN30. Thị trường đã vượt qua rủi ro điều chỉnh nhưng vẫn cần sự xá nhận vằng việc phải giữ được trên 1440. Dòng tiền vẫn tiếp tục xoay quanh giữa các nhóm ngành. Đặc biệt, ngân hàng và thép đang bị đạp mạnh bởi tạo lập, ảnh hưởng tiêu cực đến VNINDEX. Việc thị trường có đi ngang hay không mọi người hãy lưu ý 2 nhóm này nhé.

  • Với việc thị trường phân hóa, đồng nghĩa với việc không phải mã nào cũng tăng. Các mã đã tăng nóng liên tục, vượt kỳ vọng thì mọi người nên chốt để đảm bảo lợi nhuận nhé. Đoạn này thị trường bắt đầu giằng co mạnh nên mọi người hạn chế giao dịch ngắn hạn, có giao dịch thì nên đi vốn với tỉ trọng vừa và nhỏ.