Nhập hàng được chưa

Thị trường vẫn đang trong đoạn xấu, chưa có gì là có thể tốt lên trong ngày 1, ngày 2 ngay được, các khó khăn hiện hữu chúng ta phải nhìn nhận từ các vấn đề trên sàn tới chính những thứ đang diễn ra trong đời sống xã hội để có góc nhìn thấu đáo hơn.

Và tất nhiên qua những đoạn như này thì nó sẽ lọc cổ phiếu, lọc cty niêm yếu, lọc NĐT rất lớn - cty yếu kém sẽ phải giải thể, hủy niêm yết, cty nào mạnh, tồn tại qua những đoạn này sẽ vươn lên mạnh mẽ gấp nhiều lần. NĐT cũng thế, những ai thua lỗ và đã rời bỏ thị trường là chấp nhận thua cuộc, còn ai trụ được, ai vượt qua đoạn này thì tương lai chúng ta cũng sẽ gia tăng mạnh mẽ cả về tài sản và kinh nghiệm, năng lực đầu tư.

Thị trường cũng vậy, nó sẽ về vùng cân bằng rồi tích lũy và lên lại chứ ko rơi mãi, Cổ phiếu cũng thế, bán giải chấp tới lúc nào đó hết thì thôi, hết margin thì k thể bán tài sản của họ ra, và cung cầu nó lại cân bằng, tích lũy và đi lên. Cái chính là chúng ta phải theo dõi và chờ đợi thời cơ, cơ hội để tham gia trở lại, chứ k phải lao vào tìm đáy, bắt đáy mã này mã kia, vùng này VNI tăng 20-30đ k nói lên điều gì cả, cổ phiếu trần 1-2 phiên cũng k nói lên điều gì cả. Cái chính là xem khi nào mọi thứ ổn trở lại cả trên thị trường và đời sống, xem khi nào niềm tin trở lại và đặc biệt là khi nào dòng tiền (thanh khoản) trở lại thì mới được.