Nhiệm vụ bất khả thi: Mua đáy bán đỉnh?

Nhiệm vụ bất khả thi: Mua đáy bán đỉnh?

Mua đáy bán đỉnh thật sự là mơ ước của hầu hết các nhà đầu tư chứng khoán Việt, đôi lúc chúng ta cũng có đôi lần làm được điều này, tuy nhiên để làm được điều này nhiều lần thì đó lại là một nhiệm vụ bất khả thi? Hãy ngẫm điều này: “Mỗi một loại biến động giá sẽ cho ra các loại đỉnh và đáy khác nhau”, điều chúng ta cần làm là phải biết phân loại các dạng biến động giá và sử dụng các công cụ phù hợp để kinh doanh hiệu quả.

Ngay cả khi bạn là nhà đầu tư dài hạn hay ngắn hạn, bạn cũng cần phải hiểu rõ bản chất của các hành động để đưa ra các quyết định phù hợp. Cho nên chúng ta cần xác định những điều cốt lõi cần làm, điều này giúp chúng ta đơn giản hoá công việc đầu tư, làm việc có bài bản hơn, rõ ràng hơn… và tất nhiên sẽ có hiệu quả hơn.

Với 17 năm kinh nghiệm thực tế trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tôi xin chia sẻ những bí quyết “Mua Đáy và Bán Đỉnh” của mình nhằm giúp các bạn có ý tưởng tổng quát để xây dựng cho mình các chiến lược kinh doanh phù hợp.