Nhiệt điện quảng ninh

Con này a e đầu tư kiên nhẫn tý vì lái cũng khó đánh, tỷ trọng tổ chức nắm giữ gần 90%, chỉ có 10% cổ phiếu giao dịch trên tt thôi, rất an toàn tring thời điểm này, cuối năm sẽ có thưởng lớn QTP