Nhiều chuyên gia tài chính quá =)))

Sao dạo này nhiều chuyên gia tài chính quá dậy mọi người =))

3 Likes

Công nhận. F này toàn đại cao thủ. Chắc là được trả tiền để về đội của 247?

2 Likes

Đúng là tuổi không nói lên kinh nghiệm nhưng cái cách người ta làm hình ảnh thì…

1 Likes

:laughing::laughing:

1 Likes

Cao thủ khác chuyên gia nhé