Nhịp chỉnh kết thúc hay cái bẫy tăng giá?

VNI kết tuần bằng 1 phiên kéo trụ mạnh vào cuối phiên. Chỉ số kết tuần tăng 20 điểm nhưng liệu có an toàn? Nhịp chỉnh này đã kết thúc hay phiên cuối tuần chỉ là nhịp hồi kỹ thuật? Yếu tố gì đáng lưu ý tuần mới? Mời anh chị xem qua video