Nhịp mới gọi tên

VIX, G36 sẽ là cái tên quen thuộc với nhà đầu tư.