Nhóm chú ý tiếp theo Dòng dầu khí

PVS, PVD đã trãi qua giai đoạn sideway down theo tín hiệu giá dầu Brent
Hiện tại NC thấy nhóm này bắt đầu có tín hiệu cụ thể là PVS


image

ngành gì lead tôi ham chứ dầu khí lead nghe k ham hố gì luôn

múc T3 thôi anh

Dòng dầu ưu tiên đánh T+ chứ còn thị trường bất ổn dầu lên lên xuống xuống :))