Nhóm ngành an toàn, lúc Thị Trường giảm vẫn đứng im

Thế giới thiếu điện- thiếu khí đốt. THAN sẽ là nhiên liệu thay thế sắp tới. CẦU của THAN sắp tới sẽ tăng vọt.
image

1 Likes

Chỉ sợ lại như dầu

dầu cổ của thị trường- nhiều đội họ chơi với nhau. vay khó các kiểu đánh bank xác. Còn bọn này đoạn này an toàn nhất r.