Những chim lợn " chúc mừng anh em chốt lời thành công BDS " bây giờ chắc đang muối mặt

Phiên sàn của những cổ BDS thì trên diễn dàn nhan nhản bọn khoẻ chúc mừng chốt thành công BDS, đặc biệt là DIG. Bọn chúng múc bank thì bây giờ đi viện hết :smiley:

Tham gia bàn luận:
https://bitly.com.vn/hokuyp

Hì mình vẫn múc DIG sàn

lời đậm