Những con hàng ngược sóng ae tham khảo

Như tôi nhận định cách đây nửa tháng, đã thấy các dòng bank, ck, sắt thép, dầu khí … có tín hiệu phân phối. Vnindex mất mốc 1150 sẽ xác nhận bước vào sóng chỉnh abc đáy thì tôi chưa biết và cần theo dõi để biết vùng tạo đáy. Nhưng bên cạnh đó vẫn có cp đi ngược thị trường mời ae tham khảo cân nhắc: TCH, LDG, TVN, FCN, CEO, FRT, PAN, AAA ( vì đánh ngược sóng nên ae chú ý giải ngân và quản trị rủi ro)

1 Likes