Những điểm lưu ý của thị trường, phân tích danh mục đầu tư DIG