NKG: Liệu những điều khó khăn nhất đã thực sự đi qua

Với con số lỗ 350 tỷ trong Q4/2022. Liệu những điều khó khăn nhất đã thực sự đi qua ? Để trả lời cho câu hỏi trên thì anh chị có thể tham khảo trong video. Cảm ơn mọi người đã giành thời gian để chúng ta cùng trao đổi.

1 Likes

Quý 1/2023 lỗ tầm 2-300 tỉ nữa. 3 quý còn lại lãi khoảng 300 tỉ. Cả năm ko có lợi nhuận.

1 Likes

Ngành thép 2023 giống giai đoạn 2019

Thép vẫn lỗ ác, tưởng rẻ mà chưa phải, tụt nữa mới chơi dc

1 Likes

Hpg vẫn ổn, sống khoẻ, dự quý 2 là có lãi lại rồi.

Các bên dự đều sai hết, 2 quý lỗ lòi vừa qua đã phải định giá lại hpg rồi, dưới 15 mới chơi tạm dc

canh 10-11 thôi. Trục giá trị doanh nghiệp ko khác gì 2019-20 thì giá nó sẽ từ từ điều chỉnh về vùng giá năm đó.

Lỗ mới múc mạnh. Lợi nhuận lịch sử nhường hết các bác

Ông không có hàng cứ đợi dưới 15 nó bán cho mua, Tây ngày nó làm 100 tỏi cứ chờ đó

Hôm nào gd lại tôi bán sạch ngay chứ hàng họ gì, rẻ vào chơi đắt thì lượn chứ thiếu gì con ngon hơn mấy con thép