Nó là thế đấy! :D

Gần đây thấy nhiều tiếng kêu than. Ngay cả cái hiệp hội tấu hài gì gì đó cũng lên tiếng cho gọi là có. Chứ làm được gì đâu, ta đang ở xứ thiên đường mà. Xin nhớ cho điều đó! :smiley:
Sòng Vịt từ khi khai sinh nó đã dị dạng rồi. Giờ đây, sau hơn 20 năm nó cũng vẫn chỉ là sòng, vẫn như thuở sơ khai của các sàn gd thôi. Nhằm mục đích gì thì …
Chứng sĩ chấp nhận vô sòng nên như chiến binh. Trang bị cho mình đủ “đồ” mà chiến. Anh dũng mà chiến đấu. Đừng có kêu than oán thán. Nếu có hi sinh thì cũng anh dũng kiên cường :))
Biết được ít nhiều thì sẽ sống sót.
Đấy! Ví dụ như cái thằng dưới này.
F.A mà làm gì?! Có ý nghĩa thực sự không?! :wink:
Nó là thế đấy.