Nói gì thì nói BDS cũng đang ở trên ngọn cây rồi

BDS vừa rồi tăng nóng, giờ cũng để cho ae chốt lời một ít trước khi chạy tiếp chứ, các bạn thiệt nghĩ nếu ko bán ko sàn thì những người đến sau lấy đâu ra giá rẻ mà mua, có cung có cầu, cứ chạy mãi thì các ae vào sau lấy gì mà ăn… quy luật sinh tồn rồi, ko phải do quyết và THM đâu!