Nơi trú ẩn an toàn cho thị trường đầy sóng gió năm 2022

Năm 2022 k dễ dàng như năm 2021. T chọn những cổ phiếu tăng trưởng vững chắc trong nhiều năm qua không bị ảnh hưởng trước mọi sóng gió vẫn đem lại lợi nhuận tốt cho nhà đầu tư. Xin đề xuất VCS và DHG.