NT2: Sẽ tiếp tục chia cổ tức khoảng 1.000 đồng

Duy trì giá mục tiêu cho NT2 là 25.600 đồng, +16% so với giá đóng cửa ngày 13/04/2021. Theo kế hoạch, NT2 sẽ tiếp tục chia cổ tức khoảng 1.000 đồng như trong tài liệu đại hội cổ đông, tuy nhiên NT2 sẽ sớm tiếp tục chia cổ tức do dòng tiền dồi dào sau khi trả hết nợ dài hạn trong năm nay. Ngoài ra, NT2 có khả năng chia cổ tức nhờ vào động thái từ POW (nắm giữ 59% NT2), tận dụng nguồn có sẵn từ NT2 để xây nhà máy NT3 và NT4. Do vậy, khuyến nghị nhà đầu tư, đặc biệt những nhà đầu tư đang tìm kiếm tỷ suất cổ tức cao, nên tích luỹ NT2 vào năm nay.

Thời tiết khô hạn nên sản lượng tháng 3 cao

Sản lượng Q4/2020 là 719 triệu kWh, giảm 7% QoQ do EVN ưu tiên huy động từ thuỷ điện. Tuy nhiên, do phát dưới Qc nên doanh thu đạt 1.331 tỷ đồng, +15% QoQ, giảm 30% YoY. Ngoài ra, doanh thu FX làm biên gộp tăng NT2 từ 16% trong 4Q2019 lên 21% trong Q4/2020, và cao hơn so với những quý trước. Với giá khí tự nhiên Q4/2020 ở mức 5.88 USD/ triệu BTU, ước tính chi phí biến đổi của NT2 năm 2020 rơi vào khoảng 950 đồng/kWh (Hình 1). Chi phí tài chính giảm 25% YoY do dư nợ giảm dần theo quý. NPAT trong Q4/2020 đạt 203 tỷ đồng, giảm 4% YoY.

Sản lượng Q1/2020 đạt 954 triệu kWh (Hình 2), tăng 33% QoQ và giảm 19% YoY, hoàn tất 21% kế hoạch của công ty (4,6 tỷ kWh). Trong đó, Qc đạt 770 triệu kWh, thấp hơn kế hoạch đề ra của EVN. Doanh thu đạt 1.586 tỷ đồng, tăng 25% QoQ và giảm 9% YoY. Ước tính công ty sẽ đạt 104 tỷ đồng LNST, giảm 42% YoY.

Khó kiếm lời trên thị trường phát điện cạnh tranh trong năm 2021

Sản lượng huy động từ nhà máy nhiệt điện sẽ giảm trong năm 2021 do chu kỳ thủy văn và sự bùng nổ điện năng lượng tái tạo. EVN giao cho NT2 4,2 tỷ kWh trong năm 2021, tăng 9% so với khối lượng cung cấp năm 2020. Qc đạt 3,3 triệu kWh, giảm 12% YoY, tương đối cao hơn so với các nhà máy nhiệt điện trong năm La Nina.

Tuy nhiên sẽ khó kiếm lợi nhuận trên thị trường phát điện cạnh tranh trong năm 2021 vì hai lí do: (1) giá trên thị trường phát điện cạnh tranh trong năm 2021 được dự báo sẽ khá thấp do La Nina ảnh hưởng; (2) chi phí biến đổi tăng do sử dụng mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt, khá cao so với mỏ cũ. Sao Vàng Đại Nguyệt vừa đi vào hoạt động và chiếm khoảng 20% tổng lượng khí đốt sử dụng của NT2.

Giá khí tự nhiên tăng lên sẽ là một thách thức đối với NT2 trong việc kiếm lợi nhuận trên thị trường phát điện cạnh tranh trong năm 2021. Giá khí tự nhiên bắt đầu tăng từ cuối năm 2020, theo sau xu hướng của giá dầu. Giá dầu trong 2T2021 ở khoảng 7 đô Mỹ/triệu BTU trong khi trung bình giá năm 2020 chỉ ở khoảng 6 đô Mỹ/triệu BTU (Hình 4). Doanh nghiệp ước tính, với giá trung bình của dầu Brent ở khoảng 55 đô Mỹ/ thùng, giá khí tự nhiên sẽ ở khoảng 7 đô Mỹ/ triệu BTU và chi phí để sản xuất 1kWh sẽ ở mức 1.150 đồng, tương đối cao để có thể cạnh tranh trên CGM (Hình 1). Do đó, hầu như ko có động lực tăng trưởng cho năm 2021.

Ước tính doanh nghiệp sẽ cung cấp được 4,1 tỷ kWh và doanh thu được dự báo đạt được 7.978 tỷ đồng, tăng 15% do giá khí tăng cao (Hình 5). LNST ước tính sẽ đạt 536 tỷ đồng, giảm 15% YoY do tỷ suất lợi nhuận gộp trên mỗi kWh giảm trên CGM.