NVL: Có khả năng vượt dự báo của HSC nếu các vấn đề về pháp lý được giải quyết sớm hơn kỳ vọng

NVL sẽ tổ chức ĐHCĐTN vào ngày 27/4 và đã công bố tài liệu họp.

Nội dung về kế hoạch kinh doanh năm 2021 bao gồm doanh thu thuần đạt 27.492 tỷ đồng (tăng trưởng 447%) và LNST đạt 4.100 tỷ đồng (tăng trưởng 5%). Kế hoạch doanh thu của Công ty cao hơn dự báo hiện tại của HSC là 16,3 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 225%) vì không đưa một số dự án tại TP HCM vào dự báo, gồm: Saigon Royal, Richstar, Golden Mansion, Orchard Parkview, Botanica Premier, Newton Residence và the Botanica. Những dự án này vẫn đang chậm trễ trong xử lý các vấn đề pháp lý. Và điều này có nghĩa là doanh thu của NVL có khả năng vượt dự báo của HSC nếu các vấn đề về pháp lý được giải quyết sớm hơn kỳ vọng. Kế hoạch lợi nhuận thuần năm 2021 sát kỳ vọng của HSC là 4,1 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 5%). Điều này cho thấy giả định tỷ suất lợi nhuận gộp các dự án (từ 40-50%) có rủi ro cao hơn mức công ty có thể đạt được. Đang tìm hiểu thêm thông tin từ NVL về các giả định của Công ty đằng sau kế hoạch kinh doanh.

Các nội dung khác sẽ được trình tại ĐHCĐTN gồm:

Không chi trả cổ tức cho năm 2020. NVL đang triển khai nhiều dự án tại các khu vực là trung tâm du lịch chính như Bình Thuận, Vũng Tàu, Cam Ranh cũng như các thành phố vệ tinh xung quanh TP HCM như Đồng Nai, nên Công ty có nhu cầu vốn đầu tư lớn.

Cổ phiếu ưu đãi: NVL sẽ trình Đại hội kế hoạch phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu ưu đãi, tương đương 3,5% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại và sẽ được hạn chế chuyển nhượng trong năm đầu. Cổ tức và các điều khoản phát hành khác sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Phát hành cổ phiếu ESOP tối đa 1,5% số lượng cổ phiếu lưu hành. Thời gian và các vấn đề khác do HĐQT quyết định.

Hiện HSC khuyến nghị Tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu NVL với giá mục tiêu dựa trên phương pháp RNAV là 89.100đ. Hiện mức chiết khấu của thị giá cổ phiếu NVL so với RNAV là 16% (bình quân 3 năm là 13,5%). Giá cổ phiếu đã tăng 11,7% từ lần cập nhật gần nhất của HSC vào ngày 17/2/2021 (trong đó duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng).

Cứ như mấy hnay là vui rồi